Visita a l’arxiu municipal de Muro

El passat dimarts dia 7 de maig els alumnes del segon curs d’ESPA d’àmbit Socials visitaren l’Arxiu Municipal de Muro i la casa consistorial de l’ajuntament de Muro. L’arxiver Sebastià Riutort dirigí la visita ens mostrà  i llegí documents originals del segles XIV al XVIII,  entre ells el “Llibre de la cadena”, els alumnes assistents constataren la dificultat de llegir textos històrics amb diferents tipus de lletres i s’iniciaren en la dificil ciència de la paleografia

Sortida LA PARITAT A L’ART dels alumnes de 1.2. d’ESPA de Llengua i literatura castellana a Can Planes (sa Pobla)

Com entendre l’art contemporani? Quin paper ha tengut i té la dona artista a l’art? Per a què serveixen els espais culturals? Són algunes de les preguntes que es varen resoldre a la visita de l’exposició col•lectiva FARTES en motiu del dia de la dona i les instal•lacions de l’espai cultural.
Gràcies Martí per obrir-nos les portes i explicar-nos la història i objectius de Can Planes.