Visita a l’arxiu municipal de Muro

El passat dimarts dia 7 de maig els alumnes del segon curs d’ESPA d’àmbit Socials visitaren l’Arxiu Municipal de Muro i la casa consistorial de l’ajuntament de Muro. L’arxiver Sebastià Riutort dirigí la visita ens mostrà  i llegí documents originals del segles XIV al XVIII,  entre ells el “Llibre de la cadena”, els alumnes assistents constataren la dificultat de llegir textos històrics amb diferents tipus de lletres i s’iniciaren en la dificil ciència de la paleografia