Eleccions al Consell Escolar

Candidats a representants al Consell Escolar:

Alumnes

Elena María García Fernández, alumna d’ESPA 2.1

Maria Rosa Gómez Muñoz, alumna d’ESPA 2.1

Isabel Maria Perelló, alumna de ESPA 2.1

Juan José Rubio Adames, alumne de ESPA 2.1

Cristina Sánchez García, alumna de ESPA 1.1

Professors

Valdivielso Navarro, Maria Antonia, professora

Vidal Pons, Catalina, professora

Classes Aula de Muro

Les classes presencials d’ESPA es reprenen el proper dimarts 2 de novembre a l’Aula de Muro. L’informe tècnic de l’Ajuntament garanteix la seguretat estructural de l’edifici, excepte l’Aula d’Informàtica i l’Aula 1, que per prevenció no es podran utilitzar.

Us hi esperam!

Avís Aula de Muro

A conseqüència de les obres iniciades divendres 22 a l’Aula de Muro, les classes d’ESPA passen a ser completament format online fins a nou avís. Només es faran de forma presencial a l’Aula de Muro els exàmens de la setmana del 25 al 29 d’octubre. Els alumnes que necessiteu tutoria individualitzada presencial, posau-vos en contacte amb el vostre professor de matèria. Trobareu les adreces de correu en aquest enllaç: https://cepasapobla.com/adreces-de-contacte/

Acreditació de l’experiència laboral

Pots acreditar les competències professionals que has après al llarg de la teva teva vida laboral

DESTINATARIS

Persones que no tenen una titulació oficial, però que han adquirit coneixements professionals a través de:

a) L’experiència laboral: si han après la professió al seu lloc de treball, fent voluntariat o treball no remunerat.

b) La formació no formal: si han fet cursos de formació que els han proporcionat coneixements professionals, però no una titulació oficial.

PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ

Avaluar que la persona candidata posseeix les competències professionals per desenvolupar les funcions (coneixements i capacitats) pròpies d’una professió.

Comprovant, fonamentalment, la documentació aportada, però també, mitjançant la realització de diferents tipus de proves.

UTILITAT DE L’ACREDITACIÓ

 • Obtenir un certificat d’acreditació d’una o més unitats de competència.
 • Obtenir un títol oficial de formació professional.
 • Mitjançant la convalidació de mòduls professionals dels cicles formatius de FP (Conselleria d’Educació).
 • Mitjançant la exempció de mòduls formatius dels certificats de professionalitat (Conselleria de Treball)

CONVOCATÒRIES PER L’ACREDITACIÓ

A les Illes Balears, l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) convoca procediments d’acreditació com a mínim una vegada l’any. Trobaràs les convocatòries obertes així com les passes a seguir per obtenir l’acreditació a la web:

https://www.caib.es/sites/iqpib/ca/qualificacions_professionals0/

Pots trobar més informació sobre els procediments d’acreditació així com cercadors de convocatòries per famílies professionals i per comunitats autònomes a les següents pàgines:

 • Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL):

https://incual.educacion.gob.es/acreditacion

 • Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP):

Acreditación de Competencias – TodoFP | Ministerio de Educación y Formación Profesional

 • Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE):

Certifica tu experiencia laboral | Servicio Público de Empleo Estatal (sepe.es)

RESULTAT FINAL DEL PROCÉS

El pla de formació i orientació informa als candidats sobre com completar la formació per obtenir un CP o un títol d’FP

Formació per l’ocupació (SOIB)

NOU! OFERTA FORMATIVA DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT CURS 2022-23

La Formació Professional per l’ocupació (NO Reglada) són cursos gestionats pel SEPE-SOIB:

– Ofereixen certificats de professionalitat que acrediten el domini de competències professionals per una activitat laboral

– Adreçats a persones demandants d’ocupació o en actiu, entre 16 i 65 anys.

– Permeten convalidacions parcials amb els estudis d’FP (si condueixen a certificat de professionalitat).

Dins l’oferta de cursos finançats pel SOIB, pots trobar, entre d’altres cursos, mòduls que condueixen a l’obtenció de CP de diferents famílies professionals. Al cercador de cursos de la web del SOIB, utilitza el filtre avançat de cerca per veure quines accions formatives són mòduls associats a CPs:

Govern de les Illes Balears – ACCFOR (caib.es)

COM POTS OBTENIR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?

 • Formació per l’ocupació (cursos SOIB).
 • Acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació.
 • Cicles Formatius de Formació Professional (Sistema Educatiu).

Pots trobar més informació sobre la formació per l’ocupació i els Certificats de Professionalitat a la pàgina del SOIB:

Certificats de professionalitat | Servei d’Ocupacio (soib.es)

Beques

Beques formatives per a majors de 30 anys en atur per cursar ESPA i FP presencial reglada.

REQUISITS DELS ALUMNES D’ESPA

 • 1. Estar matriculat o matriculada a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).
 • 2. Tenir més de 30 anys.
 • 3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.
 • 4. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Per més informació pots consultar la pàgina del SOIB:

Convocatòria 2021-2022 de beques formatives per a persones majors de 30 anys en atur per estudis d’ESPA i FP | Servei d’Ocupacio (soib.es)

Beques d’Èxit per a joves en atur d’entre 16 i 29 anys per cursar ESPA, FP presencial i accions formatives professionals per a l’ocupació finançades pel SOIB.

REQUISITS DELS ALUMNES D’ESPA

1. Estar matriculat a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).

2. Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.

3. Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

5. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Per més informació pots consultar la pàgina del SOIB:

Convocatòria per al curs 2021-2022 SOIB Jove Beques d’Èxit per a joves de 16 a 29 anys que es trobin a l’atur | Servei d’Ocupacio

Beques formatives per a majors de 30 anys en atur, així com per a víctimes de violència masclista, que cursin accions de formació professional per l’ocupació finançades pel SOIB.

Per més informació pots consultar la pàgina del SOIB:

Beques per a majors de 30 anys en atur i dones víctimes de violència masclista, per cursar FP per a l’ocupació finançada pel SOIB | Servei d’Ocupacio

Eleccions al Consell Escolar

Benvolguda comunitat educativa,

Vos informam que el pròxim dilluns dia 11 d’octubre de 2021 a les 19:00h. es realitzarà al
nostre centre el sorteig públic per constituir la Junta Electoral de les Eleccions al Consell
Escolar per renovar els seus membres.

Els membres electes en aquest sorteig seran els que formin part de la Junta Electoral i
hauran d’assistir a totes les actuacions que marca la convocatòria.

Sa Pobla, 7 d’octubre de 2021

Equip Directiu CEPA sa Pobla

Acollida dels alumnes

Divendres 1 d’octubre

 • 17:00 – Acollida alumnes ESPA 1.1 i 1.2 (Aula de sa Pobla)
 • 19:00 – Acollida alumnes ESPA 2.1 i 2.2 (Aula de sa Pobla)

Dilluns 4 d’octubre

 • 9:00 – Acollida alumnes ESPA 2.1 i 2.2 (Aula de Muro)
 • 11:00 – Acollida alumnes ESPA 1.1 (Aula de Muro)
 • 17:00 – Acollida alumnes d’Accés a la UIB (Aula de sa Pobla)

Les classes comencen dimarts 5 d’octubre

S’ha hagut d’ajornar l’inici de classes fins dimarts 5 d’octubre per a tots els ensenyaments.