Beques

Beques formatives per a majors de 30 anys en atur per cursar ESPA i FP presencial reglada.

REQUISITS DELS ALUMNES D’ESPA

  • 1. Estar matriculat o matriculada a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).
  • 2. Tenir més de 30 anys.
  • 3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.
  • 4. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Per més informació pots consultar la pàgina del SOIB:

Convocatòria 2021-2022 de beques formatives per a persones majors de 30 anys en atur per estudis d’ESPA i FP | Servei d’Ocupacio (soib.es)

Beques d’Èxit per a joves en atur d’entre 16 i 29 anys per cursar ESPA, FP presencial i accions formatives professionals per a l’ocupació finançades pel SOIB.

REQUISITS DELS ALUMNES D’ESPA

1. Estar matriculat a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).

2. Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.

3. Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

5. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Per més informació pots consultar la pàgina del SOIB:

Convocatòria per al curs 2021-2022 SOIB Jove Beques d’Èxit per a joves de 16 a 29 anys que es trobin a l’atur | Servei d’Ocupacio

Beques formatives per a majors de 30 anys en atur, així com per a víctimes de violència masclista, que cursin accions de formació professional per l’ocupació finançades pel SOIB.

Per més informació pots consultar la pàgina del SOIB:

Beques per a majors de 30 anys en atur i dones víctimes de violència masclista, per cursar FP per a l’ocupació finançada pel SOIB | Servei d’Ocupacio