Acreditació de l’experiència laboral

Pots acreditar les competències professionals que has après al llarg de la teva teva vida laboral

DESTINATARIS

Persones que no tenen una titulació oficial, però que han adquirit coneixements professionals a través de:

a) L’experiència laboral: si han après la professió al seu lloc de treball, fent voluntariat o treball no remunerat.

b) La formació no formal: si han fet cursos de formació que els han proporcionat coneixements professionals, però no una titulació oficial.

PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ

Avaluar que la persona candidata posseeix les competències professionals per desenvolupar les funcions (coneixements i capacitats) pròpies d’una professió.

Comprovant, fonamentalment, la documentació aportada, però també, mitjançant la realització de diferents tipus de proves.

UTILITAT DE L’ACREDITACIÓ

  • Obtenir un certificat d’acreditació d’una o més unitats de competència.
  • Obtenir un títol oficial de formació professional.
  • Mitjançant la convalidació de mòduls professionals dels cicles formatius de FP (Conselleria d’Educació).
  • Mitjançant la exempció de mòduls formatius dels certificats de professionalitat (Conselleria de Treball)

CONVOCATÒRIES PER L’ACREDITACIÓ

A les Illes Balears, l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) convoca procediments d’acreditació com a mínim una vegada l’any. Trobaràs les convocatòries obertes així com les passes a seguir per obtenir l’acreditació a la web:

https://www.caib.es/sites/iqpib/ca/qualificacions_professionals0/

Pots trobar més informació sobre els procediments d’acreditació així com cercadors de convocatòries per famílies professionals i per comunitats autònomes a les següents pàgines:

  • Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL):

https://incual.educacion.gob.es/acreditacion

  • Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP):

Acreditación de Competencias – TodoFP | Ministerio de Educación y Formación Profesional

  • Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE):

Certifica tu experiencia laboral | Servicio Público de Empleo Estatal (sepe.es)

RESULTAT FINAL DEL PROCÉS

El pla de formació i orientació informa als candidats sobre com completar la formació per obtenir un CP o un títol d’FP