Estudis d’ESPA

Què és ESPA?

Estudis per obtenir el títol d’ESO

ESPA són les sigles d’Educació Secundària per a Persones Adultes.

Està distribuït en 4 cursos, d’una durada quadrimestral cada un, de forma que en 2 anys es podria obtenir el títol d’ESO. El nom dels cursos és el següent:

 • ESPA 1.1 és l’equivalent a 1r d’ESO
 • ESPA 1.2 és l’equivalent a 2n d’ESO
 • ESPA 2.1 és l’equivalent a 3r d’ESO
 • ESPA 2.2 és l’equivalent a 4t d’ESO

Les matèries de cada curs són:

AnglèsCastellàCatalà
MatemàtiquesNaturalsSocials

Avantatges

 • L’atenció als alumnes és molt personalitzada.
 • En el CEPA sa Pobla disposaràs d’una aula virtual, amb accés a un curs de cada matèria que matriculis. L’aula virtual permet seguir les classes si necessites faltar a classe.
 • Les tasques es poden lliurar a través de l’aula virtual, que facilitarà l’intercanvi amb els teus professors.
 • Hi ha un calendari d’exàmens, perquè puguis planificar-te i combinar-ho amb la teva feina. Els professors han establert un màxim de dos exàmens d’un mateix nivell per dia.
 • Si ets nou alumne d’ESPA i dus el teu historial acadèmic, et mostrarem les convalidacions que et pertoquen.
 • Possibilitat de matricular unes poques matèries i de cursos diferents per marcar el teu propi ritme.
 • Només has de cursar un màxim de 6 matèries de cada curs.
 • No es repeteixen cursos complets com a l’institut, sinó que es cursen només les matèries no superades.
 • Possibilitat de demanar una beca per obtenir una compensació econòmica per cada un dels àmbits aprovats.
 • El CEPA sa Pobla ofereix dos grups: a l’Aula de sa Pobla i a l’Aula de Muro.

Grup ESPA Sa Pobla

En el grup de sa Pobla, la modalitat d’ESPA és presencial, és a dir, cada curs són 20 sessions setmanals presencials, de 55 minuts cada una, amb horari de dilluns a divendres, de 17:00 a 21:00. Pots consultar els horaris d’ESPA sa Pobla.

Grup ESPA Muro

En el grup de Muro, la modalitat d’ESPA és semipresencial, és a dir, cada curs està organitzat en 12 sessions setmanals presencials, de 55 minuts cada una. La resta de l’horari fins a completar les 20 sessions ha de ser planificat pel mateix alumne dins el seu horari personal. Pots consultar els horaris d’ESPA Muro.

Qui pot cursar ESPA?

Poden accedir a l’educació permanent de persones adultes les persones de més de divuit anys o les que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què inicien la formació.

Excepcionalment, poden cursar aquests estudis les persones de més de setze anys que estiguin en un dels supòsits següents:

 • a) Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari, o estar donades d’alta a la seguretat social com a treballadors per compte propi.
 • b) Ser esportistes d’alt rendiment o d’alt nivell.
 • c) Complir mesures de justícia juvenil imposades pels jutjats de menors en el marc de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
 • d) Trobar-se en una situació personal extraordinària per malaltia o diversitat funcional o en qualsevol altra situació de caràcter excepcional que els impedeixi cursar els ensenyaments en règim ordinari.
 • e) Quan es tracti de menors estrangers no acompanyats, d’acord amb les instruccions del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de 15 de desembre de 2020.
 • f) Quan es tracti de persones que no hagin estat escolaritzades al sistema educatiu espanyol, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei Orgànica 3/2020 (LOMLOE).

Matrícula

Sortides