Pagament d’aportacions

Depenent dels estudis que matriculis, les aportacions s’han d’ingressar a un número de compte diferent:

Aula de Sa Pobla

Per als estudis següents:

 • Ensenyaments Inicials (Primària)
 • ESPA (Secundària)
 • Preparació de proves d’accés a la UIB.
 • Anglès A1, A2
 • Preparació de proves de català B1, B2, C1
 • Castellà per a estrangers
 • Club de lectura

Ingrés o transferència a Caixa Colonya al compte:

ES10 2056 0018 1410 0191 5121

Per als estudis següents:

 • Anglès A0
 • Anglès conversa
 • Iniciació Lingüística
 • Preparació de proves de català A1, A2

Aula de Muro

Per a qualssol estudis de l’Aula de Muro, excepte ESPA, el número de compte és el següent:

PENDENT

Aules de Can Picafort i la Vila

Per a qualssevol estudis:

PENDENT