Documentació el dia de la cita

Documentació general

El dia que acudesquis a la teva cita, vine amb la documentació següent:

  • Document d’identitat: DNI, NIE o Passaport vigents.
  • Targeta bancària o resguard d’ingrés bancari.

Documentació específica per a ESPA

  • Tota la documentació general.
  • Si és la primera vegada que cursaràs ESPA al centre, un certificat acadèmic complet.