Història

Història del CEPA sa Pobla

Creat l’any 2009, els orígens del CEPA sa Pobla es remunten als temps en què va funcionar una aula d’adults primer depenent del CEPA Francesc de Borja Moll (Inca) i, a partir del curs 1995-1996, del CEPA Alcúdia. Aquells primers cursos, el professorat era contractat pels ajuntaments mentre que la coordinació anava a càrrec d’una persona de la Conselleria d’Educació. Quan l’ajuntament de sa Pobla va traspassar l’escola Tresorer Cladera a la Conselleria d’Educació, dues mestres (Bel Crespí i Maina Tous) varen passar a formar part de la plantilla de l’aula d’adults de sa Pobla i hi varen quedar quan el centre es va convertir en CEPA.

El 26 de juny de 2009, el grup de professors que havia rebut l’encàrrec de la Conselleria de posar en funcionament el CEPA sa Pobla va visitar per primera vegada les instal·lacions del que seria el centre. Els tres professors, que formarien la primera directiva del centre, varen ser Pere Franch (director), Bartomeu Gelabert (secretari) i Marilena Ramis (cap d’estudis). Amb el lema que encara encapçala les actuacions del CEPA (“Mai és tard per aprendre”) varen encetar, amb molta il·lusió i escassos mitjans, la feina d’arrencar el centre.

Aquell primer curs va tenir una matrícula de més de mil alumnes, la qual cosa demostrà la necessitat que hi havia de comptar amb un centre d’adults a sa Pobla. El primer claustre va estar format per 11 professors que impartiren estudis d’ESPA, iniciació lingüística, informàtica, català, espanyol per a estrangers, idiomes i accessos a UIB i cicles formatius en horari vespertí.

El curs 2014-2015 va ser el primer en què es varen impartir estudis d’ESPA a l’aula de Muro. La demanda va fer que als nivells que s’oferiren inicialment (2.1 i 2.2), s’afegiren posteriorment 1.1 i 1.2 i, a partir del curs 2017-2018, es canviàs a la modalitat semipresencial. Els estudis d’ESPA a l’aula de Muro s’han impartit sempre en horari matinal.

Va ser precisament l’experiència adquirida a l’aula de Muro el que va fer que, quan esclatà la pandèmia de la covid-19 al mes de març de l’any 2020, la transició a l’ensenyament a distància no implicàs dificultats substancials ni per al professorat ni per a l’alumnat, acostumats com estaven a l’ús de l’aula virtual. Els resultats acadèmics (de titulats en ESO i d’aprovats a les proves d’EOI i UIB) varen ser tan bons que es va considerar convenient continuar amb la modalitat semipresencial, tant a l’aula de Muro com a la de sa Pobla, fins al curs 2021-2022.

Des d’aquell primer curs 2009-2009 i fins a la seva jubilació, l’any 2021, Pere Franch va exercir el càrrec de director. Des de juny de 2021, el director del CEPA sa Pobla és Joan Miquel Payeras, qui havia estat cap d’estudis adjunt i responsable de l’aula de Muro els quatre cursos anteriors.

Des del curs 2009-2010, pel CEPA sa Pobla han passat més de 80 professors i prop de 6000 alumnes. D’aquests, i fins a l’any 2021, 270 hi han obtingut el graduat en Educació Secundària Obligatòria i centenars han aprovat proves lliures (de català, d’idiomes, d’accés a la UIB o a cicles formatius) o han obtingut certificats d’aprofitament dels estudis no reglats que el CEPA ofereix.