Centre de suport

A fi d’atendre les sol·licituds de suport i donar un millor servei, utilitzam un sistema de suport de tíquets. A cada sol·licitud de suport, s’hi assigna un número de tíquet únic que pots usar per fer el seguiment del progrés i les respostes online. Per a tenir referències, et proporcionam uns arxius complets i un historial de totes les teves sol·licituds de suport. Es requereix una adreça electrònica vàlida per enviar un tíquet.

Les sol·licituds que es poden fer són les següents:

  • Informació general
  • Informar d’incidència
  • Sol·licituds d’alumnes
    • Instància general
    • Convocatòria especial