Beques

Beques formatives per a majors de 30 anys en atur per cursar ESPA i FP presencial reglada.

REQUISITS DELS ALUMNES D’ESPA

 • 1. Estar matriculat o matriculada a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).
 • 2. Tenir més de 30 anys.
 • 3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.
 • 4. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Per més informació pots consultar la pàgina del SOIB:

Convocatòria 2021-2022 de beques formatives per a persones majors de 30 anys en atur per estudis d’ESPA i FP | Servei d’Ocupacio (soib.es)

Beques d’Èxit per a joves en atur d’entre 16 i 29 anys per cursar ESPA, FP presencial i accions formatives professionals per a l’ocupació finançades pel SOIB.

REQUISITS DELS ALUMNES D’ESPA

1. Estar matriculat a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).

2. Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.

3. Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

5. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Per més informació pots consultar la pàgina del SOIB:

Convocatòria per al curs 2021-2022 SOIB Jove Beques d’Èxit per a joves de 16 a 29 anys que es trobin a l’atur | Servei d’Ocupacio

Beques formatives per a majors de 30 anys en atur, així com per a víctimes de violència masclista, que cursin accions de formació professional per l’ocupació finançades pel SOIB.

Per més informació pots consultar la pàgina del SOIB:

Beques per a majors de 30 anys en atur i dones víctimes de violència masclista, per cursar FP per a l’ocupació finançada pel SOIB | Servei d’Ocupacio

Eleccions al Consell Escolar

Benvolguda comunitat educativa,

Vos informam que el pròxim dilluns dia 11 d’octubre de 2021 a les 19:00h. es realitzarà al
nostre centre el sorteig públic per constituir la Junta Electoral de les Eleccions al Consell
Escolar per renovar els seus membres.

Els membres electes en aquest sorteig seran els que formin part de la Junta Electoral i
hauran d’assistir a totes les actuacions que marca la convocatòria.

Sa Pobla, 7 d’octubre de 2021

Equip Directiu CEPA sa Pobla

Acollida dels alumnes

Divendres 1 d’octubre

 • 17:00 – Acollida alumnes ESPA 1.1 i 1.2 (Aula de sa Pobla)
 • 19:00 – Acollida alumnes ESPA 2.1 i 2.2 (Aula de sa Pobla)

Dilluns 4 d’octubre

 • 9:00 – Acollida alumnes ESPA 2.1 i 2.2 (Aula de Muro)
 • 11:00 – Acollida alumnes ESPA 1.1 (Aula de Muro)
 • 17:00 – Acollida alumnes d’Accés a la UIB (Aula de sa Pobla)

Les classes comencen dimarts 5 d’octubre

S’ha hagut d’ajornar l’inici de classes fins dimarts 5 d’octubre per a tots els ensenyaments.

 

Tràmit d’admissió a FP

Si necessites ajuda amb els tràmits, acudeix al CEPA sa Pobla el proper dilluns 21 de juny:

 • Si prefereixes al matí: a les 10:30 a Muro
 • Si prefereixes a la tarda: a les 18:30 a sa Pobla

 

Resum procés d’admissió FP presencial

Accedeix al tràmit d’admissió FP de grau mitjà

(L’usuari i la clau que et demanaran per fer el tràmit són els mateixos que has utilitzat per treballar a l’aula virtual)

 

Novetat: Informació sobre el tràmit d’admisió

 • Llistes provisionals
 • Reclamacions

 

Altres tràmits d’admissió (actualment no operatiu)