Beques

El SOIB ofereix dos tipus de beques pels estudiants d’ESPA, depenent de la vostra edat:

Beques formatives per a majors de 30 anys en atur per cursar ESPA.

Requisits:

 • Estar matriculat o matriculada a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).
 • Tenir més de 30 anys.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.
 • Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Beques d’Èxit per a joves en atur d’entre 18 i 29 anys per cursar ESPA.

Requisits:

 • Estar matriculat a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).
 • Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.
 • Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.
 • Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

INFORMACIÓ ADDICIONAL PER AMBDOS TIPUS DE BEQUES:

On presentar les sol·licituds:

 • De manera electrònica, mitjançant el Registre la Seu Electrònica del Govern.
 • De manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica. 

Termini per presentar les sol·licituds:

 • En el cas d’alumnes matriculats al primer quadrimestre del curs acadèmic 2022-2023 d’ESPA (setembre 2022 a febrer 2023), el termini començarà el dia 1 d’octubre i conclourà el 15 de gener de 2023.
 • En el cas d’alumnes matriculats al segon quadrimestre del curs acadèmic 2022-2023 d’ESPA (de febrer a juny de 2023), el termini començarà dia 1 de febrer i conclourà dia 31 de maig de 2023.

Import de l’ajut:

568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament fins a un màxim de 3 àmbits per quadrimestre.

Més informació a la web del Soib