Activitat sobre el Ramadà

Què és el Ramadà? Aquest va ser el títol de l’activitat que varen realitzar els alumnes de 1.2. d’ESPA a la matèria Llengua i literatura castellana. Una pregunta amb molts d’aspectes a tenir en compte: què es menja primer? Com es menja? A tots els països musulmans es menja el mateix?…
Gràcies a tots els alumnes que hi varen col•laborar!