Visita a l’arxiu municipal de Muro

El passat dimarts dia 7 de maig els alumnes del segon curs d’ESPA d’àmbit Socials visitaren l’Arxiu Municipal de Muro i la casa consistorial de l’ajuntament de Muro. L’arxiver Sebastià Riutort dirigí la visita ens mostrà  i llegí documents originals del segles XIV al XVIII,  entre ells el “Llibre de la cadena”, els alumnes assistents constataren la dificultat de llegir textos històrics amb diferents tipus de lletres i s’iniciaren en la dificil ciència de la paleografia

Activitat sobre el Ramadà

Què és el Ramadà? Aquest va ser el títol de l’activitat que varen realitzar els alumnes de 1.2. d’ESPA a la matèria Llengua i literatura castellana. Una pregunta amb molts d’aspectes a tenir en compte: què es menja primer? Com es menja? A tots els països musulmans es menja el mateix?…
Gràcies a tots els alumnes que hi varen col•laborar!