Recuperar la clau de l’aula virtual o GESTIB

L’usuari i la clau per accedir a l’aula virtual són els mateixos que per accedir al GESTIB. El centre no guarda cap clau perquè és privada de cada alumne.

Si no sabeu la clau o l’heu oblidat, seguiu aquest videotutorial:

Com pots recuperar la clau

Dins el requadre de selecció de centre, heu de triar “CEPA SA POBLA”

En cas que aparegui algun error, feu una captura de pantalla i acudiu al vostre tutor per informar del problema.