Ensenyaments inicials

Ensenyaments Inicials I

1. Dirigit a:

Persones que vulguin adquirir els coneixements i les competències bàsiques de lectoescriptura i càlcul matemàtic.

2. Estructura dels estudis:

El nivell d’Ensenyaments Inicials I s’organitza amb un caràcter global i té com a referència els continguts que serveixen de base per adquirir altres coneixements.

3. Durada:

Els cursos d’Ensenyaments inicials I són anuals, comencen el mes d’octubre i finalitzen el mes de juny.

4. Titulació/Certificat:

En aquest curs s’obté un Certificat d’assistència sempre i quan aquesta hagi estat regular.

Un cop superats els objectius del curs es pot accedir al nivell II.

5. Observacions:

Els continguts estan adaptats al grup tenint en compte les característiques de l’alumnat pel que fa a l’edat, el ritme d’aprenentatge, les necessitats a nivell personal, social i la distribució horària.

Horaris

Accedeix als horaris

Matrícula