Matrícula online 20/21

Instruccions de matrícula online ESPA

La matrícula online, de moment,  només està habilitada per: 

  • ESPA, tant de Muro com de sa Pobla
  • Mòduls de sa Pobla

Per aquest motiu no s’hi podeu fer matricules dels estudis que s’imparteixen a les aules de Muro, de  Can Picafort i de La Vila.

 

Requisits de matriculació online

  1. Ser antic alumne
  2. Ser major d’edat

 

Pagament 

  1. En concepte de material escolar i fotocòpies se pagarà una quota de 20 €.
  2. Formes de pagament: – ingrés o transferència a Caixa Colonya al compte:

ES10 2056 0018 1410 0191 5121

                                          

Documentació que s’hi ha d’adjuntar

  • DNI, NIE o passaport
  • Rebut de pagament bancari (ingrés previ o transferència bancària on figurin clarament els llinatges i el nom de la persona que es matricula)

 

Missatge de confirmació

Quan heu registrat la sol·licitud online, aquesta queda pendent de revisió. En uns dies, rebreu un missatge informant si ja quedau matriculats o si heu de resoldre algun possible error.

 

Sol·licituds

Comença una sol·licitud

De forma alternativa, pots fer la matrícula presencial.